Agenda | Actividades | Biblioteca | Login

Bachillerato

  • Presentación
  • Materias y Profesores
  • Tutoría
  • Batxibac
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

La función del Bachillerato es doble: proporcionar una formación científica y humanística sólida que en el futuro garantice al alumno la posibilidad de una formación permanente y de una vida autónoma; y construir una buena base para emprender con éxito los estudios superiores escogidos.

El mundo universitario ha cambiado mucho en los últimos años. El formato de grupos reducidos, de trabajo en seminarios, de diálogo abierto entre estudiantes y profesores en un contexto de comunidad de estudio, exige a los estudiantes actuales una nueva actitud ante los estudios superiores y la vida universitaria.

El Bachillerato del Escola Sant Gregori, siempre sensible a la realidad cambiante de los estudios superiores, ofrece a sus alumnos la oportunidad de tener una auténtica experiencia preuniversitaria fomentando grupos de estudio y proporcionando una relación académica e intelectual de primer nivel entre alumnos y profesores, que ha de permitir profundizar por el mejor camino en las disciplinas estudiadas al mismo tiempo que educa las inquietudes intelectuales y prepara unos buenos hábitos de trabajo en el campo de los estudios superiores. Las dimensiones de nuestro centro son en este sentido las idóneas para posibilitar y favorecer esta comunidad en el estudio.

De este modo, procuramos a nuestros alumnos la adquisición de una serie de hábitos de trabajo propios de una inteligencia adulta: disciplina y orden en el estudio; métodos de trabajo científico; autonomía y rigor en el trabajo intelectual; espíritu inquisitivo y actitud proactiva en su propia formación.

Al terminar el Bachillerato, los alumnos deben escoger los estudios superiores que quieren cursar. Para ayudarlos a tomar de manera responsable y acertada esta decisión, contamos con la asesoría personalizada de cada uno de nuestros alumnos a cargo de un experto en estudios superiores.

La Escola Sant Gregori ofrece dos modalidades de Bachillerato: el Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades y el Bachillerato Científico y Tecnológico, con multitud de itinerarios.

 

PRIMER
  SEGON
 
MATÈRIES
PROFESSORS

MATÈRIES

PROFESSORS
Anglès

Cristina Castillo

Usoa Sol

Cristina Bonastre

Anglès

Cristina Bonastre

Vanessa Sala

Usoa Sol

Anglès del CAE Preparation

Usoa Sol

   
Biologia Violeta Saló
Biologia Begoña Vendrell
Castellà

Jezabel Koch

Castellà

Pablo Sandoval

Català Abel Ramon
Català

Alessandra Marcia

    Ciències de la Terra i del Medi Ambient Begoña Vendrell
Ciències de la Terra i del Medi Ambient Josep Serrarols
Economia de l'empresa Víctor Cervera
Dibuix tècnic Toni Calvet
Filosofia

Ignasi Lasheras (A)

Xavier Ibáñez (B)

Economia Ignasi Lasheras Dibuix tècnic Toni Calvet
Economia de l'empresa Víctor Cervera Física Francesc Blasi
Educació física Javier Rebollo
Francès Elisenda Amado
Filosofia Pablo Sandoval (A)
Geografia Ignasi Lasheras
  Igansi Lasheras (B)
Grec Eva Roquet
Física Èric Seró
Història de l'art Oriol Brugarolas
Francès Elisenda Amado
Història de Catalunya i Espanya Ferran Casanova
Història contemporània Ferran Casanova
Literatura castellana Abel Ramon
Literatura universal Xavier Ibáñez
Literatura catalana Alessandra Marcia
Llatí Eva Roquet
Llatí Eva Roquet

Matemàtiques

Matemàtiques Ciències Socials

David Virgili

Víctor Cervera

Matemàtiques David Virgili
Dibuix artístic Dolors Valls
Matemàtiques Ciències Socials Víctor Cervera
Química Duniel Pío Química Duniel Pío
Tecnologia Industrial Francesc Blasi
Tecnologia Industrial Èric Seró
       
PRIMERO
   
TUTORES
VISITAS
LLAMADAS
A Pablo Sandoval Martes de 8.00h a 9.00h Lunes de 13.30h a 14.30 h
B Violeta Saló Jueves de 9.00h a 10.00h Miércoles de 11.30h a 12.30h
     
SEGUNDO    
TUTORES VISITAS LLAMADAS
A Víctor Cervera Martes de 13.30h a 14.30 h Miércoles de 12.30h a 13.30 h
B Èric Seró Martes de 8.00 a 9.00 h Jueves de 14.45 a 15.45 h

PROGRAMA BATXIBAC | ESCOLA SANT GREGORI

Què és?

 

El programa Batxibac és un batxillerat d’excel·lència que permet obtenir al mateix temps el batxillerat espanyol i el baccalauréat francès. Suposa fer un terç de l’horari lectiu en llengua francesa (10 hores a primer i 10 a segon).

El diploma Batxibac permet als estudiants accedir a l’espai universitari francòfon (França, Canadà, Suïssa, Bèlgica) en les mateixes condicions que els estudiants d’aquests països.

Amb el títol de baccalauréat francès l’alumne acredita el nivell B2 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

A qui s’adreça?

El Batxibac s’adreça a alumnes amb gran capacitat de treball i que acreditin el nivell B1 del Marc Europeu o Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF B1) en acabar l’Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Quin és el seu currículum?

Cada centre disposa d’autonomia per a configurar el seu currículum, el qual, en tot cas, ha d’incloure les matèries de Llengua i literatura franceses i d’Història de França. A l’Escola Sant Gregori el programa es concreta de la manera següent:

 

1r BTX

Français 3

Littérature Française 2

Histoire France 2

Philosophie 2

Tutorat * 1

Travail Recherche ** x

 

2n BTX

Français 3

Littérature Française 2

Histoire France 2

Philosophie x

Tutorat * 1

Travail Recherche ** 2

 

*Heure d’accompagnement personnalisé. Conversation et textes.

**Entièrement ou partiellement en français.

 

El programa inclou un intercanvi amb un institut del sud de França. El curs vinent es farà només si la situació pandèmica ho permet.

Els alumnes han d’assistir una sola tarda al centre, tant a 1r com a 2n. Si així ho desitgen, podran cursar una matèria d’anglès extraescolar, però en aquest cas hauran d’assistir al centre una tarda més.

 

Com s’obté?

La doble titulació s’obté sempre que l’alumne superi totes les matèries cursades al batxillerat mixt i la prova externa de baccalauréat, que es realitza íntegrament en francès al mes de maig.

 

Quantes places hi ha?

El centre disposa només de 10 places. Si els sol·licitants compleixen tots els requisits, l’assignació es farà per ordre d’inscripció.

 

Vols més informació?

Enllaç: XTEC – Batxibac

Compartir